Skip to main content
Deze pagina gebruikt cookies.

Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies op deze website vindt u door te klikken op "Meer weten".

Meer weten

Privacy Policy BMW Bilia-Verstraeten NV

Inleiding

Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door BMW Bilia-Verstraeten NV, Antwerpsesteenweg 81, 9080 Lochristi, KBO 0448.629.354 (hierna “BMW Bilia-Verstraeten” of “wij”, “ons”, of “onze”)

De basisprincipes van dit beleid zijn gebaseerd op de vereisten van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy, VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of “GDPR”, hierna zo genoemd). Indien de toepasselijke lokale wetgeving in individuele gevallen strengere vereisten heeft op het gebied van gegevensbescherming en privacy dan deze Privacy Policy, moeten de persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met deze strengere wetten.

Vragen over de toepasselijke wetgeving kunnen worden gesteld aan de Data Protection Officer (DPO).

BMW Bilia-Verstraeten is een onafhankelijke concessiehouder. Wij zijn een onafhankelijk bedrijf en wij maken geen deel uit van de BMW Group. Wij gebruiken de merken van BMW Group (BMW, BMWi, Mini, BMW Motorrad) onder licentie om voertuigen en producten van BMW Group te verkopen en te onderhouden. Wij leveren diensten aan klanten en ondersteuning bij technische problemen.

Wij zijn aangesteld en erkend als dealer door BMW Belgium Luxemburg NV/SA (hierna: “BMW Group Belux”), die deel uitmaakt van de BMW Group. BMW Group Belux coördineert de activiteiten van BMW Group in België en Luxemburg: het stelt concessiehouders en agenten aan, levert tweedelijnsondersteuning bij technische problemen, beheert websites zoals BMW.be en MINI.be, MyBMW-accounts en de ConnectedDrive Service en promoot de merken van BMW Group . BMW Group Belux levert verder direct sales, bijvoorbeeld via Fleet, Diplomatic Sales en BMWi-agenten.

Wanneer we optreden voor BMW Financial Services Belgium NV/SA (hierna: “BMW Financial Services”), die deel uitmaakt van de BMW Group, doen we dit als bemiddelaar voor hun financiële contracten (vb. leasing-en renting contracten, verkoop op afbetaling) of voor het afsluiten van hun onderhoudscontracten.

BMW AG München, Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80788 München, (hierna ‘BMW AG’) is de moedermaatschappij van de BMW Group en levert de meeste IT-infrastructuur via de hiervoor genoemde bedrijven. BMW AG distribueert zijn merken, producten en diensten in verschillende regio’s via verbonden ondernemingen die optreden als invoerder van deze merken, producten en diensten. Voorbeelden van verbonden ondernemingen van BMW AG in België zijn: BMW Group Belux en BMW Financial Services.


De in deze Privacy Policy gebruikte termen betekenen hetzelfde als beschreven in de GDPR.


BMW Bilia-Verstraeten is ‘verwerkingsverantwoordelijke’ van persoonsgegevens over u die u, en ook BMW Group Belux, aan ons bezorgt. Persoonsgegevens verzameld door BMW Group Belux over uw aanvragen voor verkoop en onderhoud worden doorgestuurd naar ons indien wij door u opgegeven zijn als uw favoriete BMW-concessiehouder, “of indien wij bij gebrek aan keuze aangeduid zijn als uw regionale partner, als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ naar ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Waar BMW Group Belux direct sales levert, kunnen wij soms optreden als ‘verwerker’ (bv. Diplomatic Sales, BMWi agenten). Hoewel deze Privacy Policy enkele manieren beschrijft waarop BMW Group Belux uw gegevens gebruikt, mogen zij ook andere informatie over u verzamelen en die gebruiken volgens hun eigen privacy beleid, dat u zou moeten raadplegen. U moet rechtstreeks contact opnemen met BMW Group Belux met vragen over hoe uw gegevens worden gebruikt. We verwijzen u naar de privacy policy van BMW Group Belux voor meer informatie.

BMW Financial Services is, in voorkomend geval, verantwoordelijk voor de verwerking, als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ van de persoonsgegevens die worden verzameld om u, op uw verzoek, hun financiële en onderhoudscontracten te kunnen verstrekken. Wij treden hoofdzakelijk op als ‘verwerker’ van uw persoonsgegevens, met uitzondering van consumentenkredietcontracten, waar wij, in onze rol van kredietbemiddelaar, optreden als ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Wij verwijzen u naar de privacy policy van BMW Financial Services voor meer informatie.

BMW AG is in de eerste plaats een dienstverlener of gegevensverwerker voor de hiervoor genoemde partijen. BMW AG is naast verwerkingsverantwoordelijke voor gegevens ontvangen via het gebruik van de Connected App echter ook een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke (samen met BMW Group Belux) voor de technische levering van ConnectedDrive Services, mobiele verbonden apparaten en verbonden auto-apparaten. BMW AG is verwerkingsverantwoordelijke voor voertuiggegevens in het kader van productontwikkeling, kwaliteitsgarantie en productaansprakelijkheid. Wij verwijzen u naar de privacy policy van BMW AG voor meer informatie.

Alle hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijken zullen met redelijke inspanningen garanderen dat vragen met betrekking tot de verwerking door andere verwerkingsverantwoordelijken dan die hiervoor zijn genoemd, worden doorverwezen naar de correcte verwerkingsverantwoordelijke.


Wij houden uw persoonsgegevens maar zo lang bij als nodig is voor het doel waarvoor we die hebben verkregen en voor alle andere toegestane aanverwante doeleinden (bv. indien noodzakelijk in het kader van het verweer tegen een claim). We beperken de toegang tot uw gegevens tot die personen die hiervan op de hoogte moeten zijn in het kader van het doel.

Onze retentieperiodes zijn gebaseerd op zakelijke behoeften en gegevens die niet langer nodig zijn, worden ofwel geanonimiseerd (geanonimiseerde informatie mag worden bijgehouden) of vernietigd.


Privacy Champion

Hebt u vragen met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens, of met betrekking tot dit privacy beleid, of indien u uw rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens wenst uit te oefenen, dan neemt u het best eerst contact op met onze Privacy Champion:

Laura Van de Vijver
09 345 06 88
Laura.Van-de-Vijver@verstraeten.net.bmw.be
Antwerpsesteenweg 81, 9080 Lochristi

Contact Details
U kan ons ook contacteren:
info@verstraeten.net.bmw.be

BMW Essai

Reserveer een proefrit.

Reserveer hier
alt

Vraag een offerte aan.

Hier
BMW afspraak

Maak een afspraak.

Maak een afspraak
BMW contact

Neem contact op.

Contacteer ons
Brochure aanvragen

Prijslijsten en catalogi.

Bekijk ze hier
BMW Stockwagens

Onze stockwagens.

Naar ons aanbod
BMW Tweedehandswagens

Tweedehands-wagens.

Naar ons aanbod
Top